Ενδεικτικά θέματα

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες της Πληροφοριακής παιδείας του 1ου κύκλου, οι ερευνητές φιλόλογοι, οι οποίοι συμμετέχουν στον 2ο κύκλο του εργαστηρίου, μπορούν ενδεικτικά να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο θέμα που τους ενδιαφέρει να ερευνήσουν και:

  • Να δημιουργήσουν ολοκληρωμένη βιβλιογραφία (έντυπη & ψηφιακή) πάνω σε ένα θέμα (αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, ιστορίας, νεοελληνικής λογοτεχνίας) και οργάνωσή της για μελλοντική χρήση
  • Να δημιουργήσουν επιλεγμένη και σχολιασμένη βιβλιογραφία για τον καθηγητή
  • Να δημιουργήσουν κατάλογο διαθέσιμων ψηφιακών πηγών με σχολιασμό καθεμιάς
  • Να δημιουργήσουν αλφαβητικό κατάλογο προσώπων, τόπων και γεγονότων, με αξιόπιστες πληροφορίες και παραπομπές σε πηγές, εικόνες ή βίντεο
  • Να δημιουργήσουν διδακτική πρόταση με ενσωμάτωση αξιόπιστων βιβλιογραφικών στοιχείων, εικόνων και βίντεο με μεταδεδομένα και άδειες χρήσης κ.λπ.
  • Να επιλέξουν ψηφιακές πηγές και διαδικτυακούς τόπους αναφορικά με ένα θέμα και να το αξιολογήσουν πλήρως με βάση τα κριτήρια που συζητήσαμε στον περασμένο κύκλο εργαστηρίων
  • Να δημιουργήσουν αρχεία βίντεο σχετικών με το θέμα τους,
  • ..ή ό,τι άλλο εμπνευστούν..