Ενδεικτικά θέματα

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες της Πληροφοριακής παιδείας του 1ου κύκλου, οι ερευνητές φιλόλογοι, οι οποίοι συμμετέχουν στον 2ο κύκλο του εργαστηρίου, μπορούν ενδεικτικά να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο θέμα που τους ενδιαφέρει να ερευνήσουν και:

  • Να δημιουργήσουν ολοκληρωμένη βιβλιογραφία (έντυπη & ψηφιακή)
  • Να δημιουργήσουν επιλεγμένη και σχολιασμένη βιβλιογραφία για τον καθηγητή (έντυπη & ψηφιακή)
  • Να δημιουργήσουν κατάλογο διαθέσιμων ψηφιακών πηγών με σχολιασμό καθεμιάς
  • Να δημιουργήσουν αλφαβητικό κατάλογο προσώπων, τόπων και γεγονότων, με αξιόπιστες πληροφορίες και παραπομπές σε πηγές, εικόνες ή βίντεο
  • Να δημιουργήσουν διδακτική πρόταση με ενσωμάτωση αξιόπιστων βιβλιογραφικών στοιχείων, εικόνων και βίντεο με μεταδεδομένα και άδειες χρήσης κ.λπ.
  • Να δημιουργήσουν αρχεία βίντεο σχετικών με το θέμα τους,
  • ..ή ό,τι άλλο εμπνευστούν..