Οι εισηγητές του εργαστηρίου

Από το 2014, το εργαστήριο προετοιμάζουν και συντονίζουν οι Ματίνα Γκόγκα, Μαρία Κωνσταντοπούλου και Γιώργος Τράπαλης και η τριπλή αυτή συνεργασία προκύπτει από την συνεργασία του ΚΕΣ με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και το FOUGARO ART CENTER. Το περιεχόμενό του είναι προϊόν αντίστοιχου εργαστηρίου που οι εισηγητές παρακολούθησαν το καλοκαίρι του 2013 στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CHS) στην Ουάσιγκτον DC με ευρεία προσαρμογή στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας.

Η Μαρία Κωνσταντοπούλου είναι Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος, κι έχει τη διεύθυνση των εκπαιδευτικών κυττάρων του ΦΟΥΓΑΡΟΥ (2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ).
Είναι απόφοιτος της σχολής Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό στην Πολιτισμική Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υπότροφος του ΙΚΥ για σπουδές στη σχολή Lettere e Filosofia στο Università degli studi Federico ΙΙ. Από το 2004 εργάστηκε σε βιβλιοθήκες (δημόσιες και ακαδημαϊκές) στην Πάτρα, Κέρκυρα, Αθήνα, Μυτιλήνη, Χίο όπως και στο Ιστορικό Αρχείο του Αιγίου και από το 2008 ανέλαβε ως υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Ανθός (ΦΟΥΓΑΡΟ, Ναύπλιο).
Επικοινωνείτε στο e-mail: maria@fougaro-library.gr

Ο Γιώργος Τράπαλης είναι γλωσσολόγος και CHS Associate in Information Fluency. Εργάζεται ως λεξικογράφος συνεχώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε στελέχη υπηρεσιών της Ε.Ε. Από το 2008 είναι υπεύθυνος της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής και Έντυπης Ενημέρωσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Αρσακείου (e-arsakeio). Ασχολείται συστηματικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων και διαδραστικών ασκήσεων, με τη διάδοση του ψηφιακού εγγραμματισμού (digital literacy) και των αρχών των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities). Δραστηριοποιείται ερευνητικά στη γλωσσολογία, λεξικογραφία και λογοτεχνία (αρθρογραφία, συνεδριακές ανακοινώσεις, συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα) και έχει διδάξει λεξικογραφία σε μεταπτυχιακά τμήματα του ΕΚΠΑ. Από την ερευνητική του εργασία στη λογοτεχνία για τον Ν. Καββαδία έχουν προκύψει δημοσιεύματα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και το βιβλίο Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία (εκδόσεις Άγρα, 1991, 2002, 2003).
Επικοινωνείτε στο e-mail : trapalis@e-arsakeio.gr

Η Ματίνα Γκόγκα είναι Μάνατζερ Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος και υπεύθυνη για την καθοδήγηση και υποστήριξη των επισκεπτών – ερευνητών του Κέντρου και της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Harvard. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α., του Τμήματος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού με αντίστοιχο πτυχίο της Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Ε.Κ.Π.Α. και στη Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο ALBA Graduate Business School. Έχει επιμορφωθεί με πιστοποίηση στους τομείς της Ψυχολογίας, Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διοίκησης, κ.α. Έχει πολυετή εμπειρία στην Διαχείριση και το Συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα για την Απασχολησιμότητα και την Εργασία στην Ευρώπη. Έχει συνεργαστεί με το Πάντειο Παν/μιο και άλλους φορείς για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ήταν Υπεύθυνη του Προγράμματος της Σχολής Γονέων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο νομό Αργολίδας για 10 έτη έως ότου το έργο περατώθηκε, και έχει εργαστεί για 9 έτη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας. Ασχολείται ενεργά με προγράμματα επιμόρφωσης και εργαστήρια career coaching and mentoring, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και με την συμβουλευτική υποστήριξη νέων.
Επικοινωνείτε στο e-mail : matina.goga@chs.harvard.edu 

Αφήστε μια απάντηση